Ikastolak eta atzerritar jatorriko ikasleriaren matrikulazioa

Ikastolak eta etorkinak

Atzerriko jatorria duten ikasleen gainean eta haiek gure hezkuntza sistemako sare desberdinetan duten presentziari buruz azken asteetan egin diren adierazpen eta agerraldien aurrean, Ikastolen Elkartetik zera adierazi nahi dugu:

 • Ikastolok ez diogula inoiz aterik itxi atzerriko jatorria duen ezein ikasleri. Ikasleria horren eskolatze inklusibo eta orekatua ziurtatuko duen ereduaren aldeko konpromisoari eusten diogu ikastolok, herri apustu bat delako, hezkuntza eragile guztion konpromisoa eta erantzukizuna eskatzen duena.
 • Hori dela-eta, ez genukeela ulertuko  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailetik edota Eusko Legebiltzarretik neurri gehiago planteatzen hastea hezkuntza sektorearen erdia aintzat hartu gabe.
 • Era berean, zenbait eragile eta kolektibok planteatutako neurri batzuekin ados gauden arren, ezin dela egungo egoera hau aitzakia gisa erabili, adibidez, matrikulaziorako lurralde bulego bakar bat sortzea planteatzeko; ez liokeelako irtenbiderik emango arazoari eta ez litzatekeelako bateragarria izango herritarren hezkuntza proiektua aukeratzeko askatasunarekin.
 • Uste dugula irizpide argi eta zehatzak jar daitezkeela atzerriko jatorria duen ikasleriaren eskolatzearen desoreka konpontzeko. Irizpide horietan oinarriturik, edozein ikastetxek, dagoen eskola eremuan, edozein beharrizan bereziko ikasleen eskolatzean bere matrikulazio-tasaren neurriko konpromisoa hartu beharko luke.
 • Irizpide horiek errealitatean gauza daitezen, baina, Administrazioak benetako doakotasuna bermatu behar duela ikastetxe guztietan, behar besteko baliabideen ekarpena eginez, jatorrizko baldintza ekonomikoek eragotzi ez dezan ezein ikasleren sarrera ezein ikastetxetan.
 • Gai honek eta beste batzuek agerian uzten dutela hezkuntza sistema osotasunean arautuko duen lege bat egiteko premia.

Berretsi nahi dugu gai honen inguruan ere gainontzeko hezkuntza eragileekin eta administrazioarekin batera lan egiteko dugun prestasun osoa. Hezkuntza Sailaren aldetik, alderdi politikoen aldetik eta gainontzeko hezkuntza eragileen aldetik ere lan marko hau ahalbidetuko duen jarrera erakustea espero dugu.

Donostian, 2016ko martxoaren 22an

Ikastolen Elkartea

NOTA DE PRENSA

Inmigración e ikastolas

Ante las numerosas declaraciones que se han ido produciendo en las últimas semanas en torno al alumnado de origen inmigrante y su distribución en las distintas redes de nuestro sistema educativo, Ikastolen Elkartea quiere señalar:

 • Que las ikastolas nunca le hemos cerrado la puerta a ningún alumno de origen extranjero. Las ikastolas reiteramos nuestro compromiso en la escolarización inclusiva y equilibrada del alumnado de origen extranjero; la consideramos una apuesta general, en el que todos los agentes educativos tenemos que estar comprometidos y tenemos que asumir nuestras responsabilidades.
 • Que, por ello, nos resultaría incomprensible que por parte del Departamento de Educación del Gobierno Vasco o del Parlamento Vasco se plantearan nuevas medidas sin tener en cuenta a la mitad del sector educativo.
 • Que aunque estemos de acuerdo con varios de los planteamientos hechos por algunos agentes educativos  o por colectivos, no se puede utilizar la situación actual con respecto a este alumnado para llevar adelante propuestas como la oficina única de matriculación territorial, incompatible, a todas luces, con la libertad de elección de proyecto educativo por parte de la ciudadanía y que nada aportaría a su solución.
 • Que creemos que se pueden formular unos criterios firmes y sólidos para solucionar el desequilibrio entre redes en la escolarización del alumnado de origen extranjero. Cumplidos esos criterios, todos los centros deberían escolarizar al alumnado con cualquier necesidad especial en base a la proporción de su tasa de matriculación en cada circunscripción.
 • Que para que el cumplimiento de esos criterios sea real, la Administración tiene que garantizar la gratuidad real en todos los centros, mediante la aportación de los recursos necesarios a todos ellos, a fin de que las condiciones económicas de origen no impidan el acceso de ningún alumno/a a cualquier centro educativo.
 • Que consideramos que éste no es sino uno de los ámbitos de nuestro sistema educativo que requiere de soluciones estructurales, y para ello, tenemos que dotarnos de una ley que regule el sistema educativo en su conjunto.

Las ikastolas reiteramos nuestro compromiso en la escolarización inclusiva y equilibrada del alumnado de origen extranjero y nuestra disposición a trabajar junto con el resto de agentes educativos y la Administración en la búsqueda de medidas para garantizarla. Esperamos por parte del Departamento de Educación, partidos políticos y demás agentes educativos una actitud que posibilite este marco de trabajo.

En Donostia, a 22 de marzo de 2016

Ikastolen Elkartea